Nederlands | English

Psychologisch centrum Fundamenta

Psychologisch centrum Fundamenta is een plaats waar mensen met allerlei problemen kunnen geholpen worden. We willen in de eerste plaats een baken zijn voor mensen die door hun problematiek de weg naar een geruststellend en wensvervullend leven kwijt zijn geraakt.

Psychologische en relationele problemen worden in onze maatschappij vaak erg onderschat. Overal krijg je kritiek te horen zoals “Het zit gewoon in je hoofd” of “doe er iets aan” alsof de oplossing te vinden zou zijn met enkel wat goede wil. Het geestelijk lijden van mensen verzachten en de maatschappij sensibiliseren is dan ook onze absolute prioriteit. Niet het probleem op zich maar de mens in zijn omgeving staat bij ons centraal.

We willen ons ook onderscheiden door belang te hechten aan de achtergrond van de hulpverlener. Psychologische hulpverlening hoort enkel gegeven te worden door iemand met een universitair wetenschappelijk diploma in de Menswetenschappen en liefst nog in de Psychologie. Elke interventie binnen Fundamenta zal steeds afgeleid zijn uit degelijk wetenschappelijk onderzoek. We zijn dan ook steeds in staat om de onderliggende processen van een probleemsituatie uit te leggen en vanuit de mens in zijn omgeving nieuwe mogelijke oplossingen te zoeken met de patiënt. We weten namelijk al lang dat therapie een proces is en geen kant en klare oplossing.

Hoewel wetenschappelijke kennis en vaardigheden hoog in het vaandel worden gedragen, trachten wij ook onze tarieven betaalbaar te houden. We werken dan ook volgens courante tarieven voor onze beroepstitel.